1.Rozwiąż metoda przeciwnych współczynników:
3x+4y=1
x+3y=0,5

2. Znajdz liczby u i v wiedząc że:
a) liczba u jest o 5 wieksza od v, a trzecia część liczby u jest równa połowie liczby v;
b) liczba 2 razy większa od u jest o 5 większa od liczby v , a liczba 2 razy większa od v jest o 2 razy większa od u.

Do zad. 2 był rysunek wagi po lewej str. były 3 kostki i 7 kulek
po prawej str. 2 kostki, 4 kulki i równoważnik 0,5 kg.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-21T21:27:45+01:00
1.
3x+4y=1
x+3y=0,5 | ×(-3)

3x+4y=1
-3x-9y=-1,5

(powinieneś wiedzieć co teraz, ale rozpisze i tak)

3x+(-3x)+4y-9y=1+(-1,5)
-5y=-0,5 |:(-5)
y= 0,1

3x+4×0,1=1
3x+0,4=1
3x=0,6 |:3
x=0,2

x wynosi 0,2
y wynosi 0,1

2.

u=v+5
1/3u=1/2v

u-v=5
1/3u-1/2v=0 |×3

u-v=5
u-3i1/2v=0 |×2

u-v=5 |×(-2)
2u-3v=0

-2u+2v=-10
2u-3v=0

-v=-10 |× (-1)
v=10

u=10+5
u=15

v wynosi 10
u wynosi 15