Odpowiedzi

2009-09-30T21:50:53+02:00
PH to ujemny logarytm ze stężenia jonów wodorowych,
czyli przeciwny wykładnik przy dziesiątce

a) 10⁻⁵
więc pH = 5
pOH=14-5=9
-log(0,00001) = 5

b) 0,05 = 5* 10⁻²
5 to niecałe 10 więc pH będzie mniejsze niż 2 ale większe niż 1
a z kalkulatora:
-log(0,05) = 1,3
pH=1,3
pOH = 14-1,3 = 12,7

c) 10⁻¹⁴
pH = 14
pOH = 14-14=0
-log(10⁻¹⁴) = 14

d) 3,4 * 10⁻⁹
3,4 to niecałe 10 więc pH będzie mniejsze od 9 ale większe od 8
z kalkulatora:
-log(3,4 * 10⁻⁹) = 8,47
pH = 8,47
pOH = 14-8,47=5,53
5 1 5