Materiały : cukier , woda,lód,sól, szklanka,

Wykonanie:Wlej nasycony roztwór cukru do szklanki . Przechłodź go i kąpieli lodowo-solnej . Zeskrob do szklanki trochę okruchów z kostki lodu . Na powieszchni roztworu powstaną duże kryształy cukru.

podaj problem badawczy , hipoteze , potwierdzenie lub odżucenie hipotezy i wniosek .

1

Odpowiedzi

2009-10-01T19:48:27+02:00
Problem badawczy: Czy temperatura ma wpływ na stopień rozpuszczalności substancji w wodzie?
Hipoteza: Ochłodzenie roztworu zmienia stopień rozpuszczalności substancji w wodzie.
Potwierdzenie hipotezy: Okazało się, że po oziębieniu roztworu,wytrącił się osad cukru.
Wniosek: zmiana temperatury roztworu, wpływa na rozpuszczalność.