Na jutro.! PILNEE.!
PROSZĘ O ROZWIĄZANIA WRAZ Z OBLICZENIAMI.!!

Zad1.Oblicz wartości liczbowe wyrażeń:
a) x (do potęgi drugiej) - x dla x=7
b) a (do potęgi drugiej) - 3a +1 dla a= - 4

Zad2.a) oblicz wartość wyrażenia 100a + 10b + c dla a=1,b=2,c=3.
b) zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego liczbę dwucyfrową o cyfrze dziesiątek x i cyfrze jedności y.

Zad3. Wartości liczbowa wyrażenia 1000a + 1000b + c dla a =2, b=7, c=3 wynosi (tutaj też proszę o obliczenia):
A. 273 B.2730 C.2703 D.1273

Zad4. Wartością liczbową wyrażenia 2x - (x<do potęgi drugiej> -5) dla x= -2 jest (tutaj też proszę o obliczenia):
A. -13
B.-3
C.5
D.-5
Zad5.Które z podanych wyrażeń algebraicznych przyjmuje dla x=5 i y= 1/2 wartość różnią od 10(tutaj też proszę o obliczenia)?
A.1/2(5X - 10Y)
B. 2X -2Y +1
C.1/2X +15Y -5
D.4/9(X - Y)<DO POTĘGI DRUGIEJ> +1

Zad6.Które z podanych wyrażeń przyjmuje wartość ujemną dla z= 274?
A.(x-147)(x+350)
B.(128 - X )<DO POTĘGI DRUGIEJ>
C.x(138-x)
D.2x - (x -159)

Dzięki za wszystko.! ;)

2

Odpowiedzi

2010-01-21T21:33:48+01:00
1. 49-7=42
2.100*1+10*2+3=100+20+3=123
3.1000*2+1000*7+3=2000+7000+3=9003
4. nie rozumiem tego zapisu (x<do potęgi drugiej> -5)
5.A. 1/2(5*5-10*1/2)=1/2*20=10
B 2X -2Y +1= 2*5-2*1/2+1=10-1+1=10
C 1/2X +15Y -5=1/2*5+15*1/2-5=5/2+15/2-5=10-5=5
D/9(X - Y)<DO POTĘGI DRUGIEJ> +1=9*(5-1/2)²+1=9*81/4+1=183.25

6.b
1 5 1
2010-01-21T21:40:56+01:00
Zad.1
a) x^2 - x = 7^2 - 7 = 49-7=42
b) -4^2 - 3*(-4) + 1 = 16 + 12 + 1 = 29

zad.2
a) 100*1 + 10*2 + 3 = 100+20+3 = 123
b) x+y = xy

zad.3
1000*2 + 1000*7 + 3 = 2000 + 7000 + 3 = 9003
odp. NIE MA TAKIEJ

zad.4
2x-(x^2 - 5) = 2*(-2) - ( -1 ) = -4 + 1 = -3
odp.B

zad.5
A.1/2(5X - 10Y) = 1/2(5*5 - 10* 1/2) = 1/2(25 - 5) = 1/2 * 20 = 10
B. 2X -2Y +1 = 2*5 - 2* 1/2 + 1 = 10 - 10 - 1 + 1 = 10
C.1/2X +15Y -5 = 1/2*5 + 15 *1/2 - 5 = 5/2 + 15/2 - 5 = 10 - 5 = 5
D.4/9(X - Y)<DO POTĘGI DRUGIEJ> +1 -> JUŻ NIE TRZEBA OBLICZAĆ :d
odp. C

zad.6
odp. b

Pozdrawiam,
Buzzy ;-)
1 5 1