Na wagonik kolejki liniowej o masie 40 kg lina działa stalą siłą o wartości 400 N wagonik porusza się po Lini prostej, oblicz szybkość osiognietą po czasie 5 s jeśli prędkość początkowa wynosi 0 m/s. 2.)jaką silol nalerzy działać na ruszający samochud o masie 500kg aby w ciogu 40 sekund nadac mu prendkosc 20 m/s
NA DZIŚ!!!!!!!!!!!!!!!

1

Odpowiedzi

2010-01-21T21:33:15+01:00
1.
m=40kg
F=400N
a=F/m
a=400/40=10m/s²

t=5s
Vo=0m/s
Vk=at
Vk=10*5=50m/s -> prędkość po 5s ruchu

2.
m=500kg
t=40s
Vk=20m/s
Vk=at
a=Vk/t
a=20/40=0,5m/s²
a=F/m
F=ma
F=500*0,5=250N