POMOCY JUTRO MAM TO NA ZALICZENIE SEMESTRU :(
Temat: Wzory skróconego mnożenia.
1.Wykonaj działania, korzystając ze wzorów skróconego mnożenia
(4-3√2)²=
2.Oblicz
(3-√3)³=
Temat: Potęga o wykładniku całkowitym.
1.Oblicz
(-2√3)⁻³=
Temat: Notacja wykładnicza.
1.Oblicz (odpowiedź podaj w postaci dziesiętnej)
(3,4×10⁷)×(4,5×10⁻⁵)=

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-21T21:38:29+01:00
1.
(4-3√2)²=16-24√2+18=34-24√2

2.
(3-√3)³=27+27√3+27+3√3=54+30√3=6(9+5√3)

3.
(-2√3)⁻³=1/-24√3
2 3 2
2010-01-21T21:41:19+01:00
(4-3√2)²=(16-9*2)= -2
(3-√3)³= (9-3)= 3
(-2√3)⁻³= 0,165
(3,4×10⁷)×(4,5×10⁻⁵)=(34000000*0,000045)=1530
3 2 3