Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-21T21:34:59+01:00
Gęstość (masa właściwa) – jest to stosunek masy pewnej porcji substancji do zajmowanej przez nią objętości.W przypadku substancji jednorodnych porcja ta może być wybrana dowolnie; jeśli jej objętość wynosi V a masa m.

_____________ lub :

Gęstość jest wielkością służącą do porównywania ciężarów różnych materiałów. Wiemy, że stal jest cięższa niż plastik, że styropian jest bardzo lekki, a ołów ciężki. Aby jednak powiedzieć dokładnie jak ciężki, trzeba podać jego gęstość.
2010-01-21T21:35:02+01:00
Teoria funkcjonałów gęstości (DFT, ang. density functional theory) jest filarem szeregu metod kwantowo-mechanicznych, służących modelowania struktury cząsteczek chemicznych.
Metoda ta jest alternatywą do metod opartych na funkcjach falowych. Teoria ta zakłada, że wszystkie własności układu kwantowego w stanie stacjonarnym wynikają z gęstości elektronowej stanu podstawowego. Mówiąc ściślej, zakłada się, że wszystkie obserwable są jednoznacznymi funkcjonałami gęstości elektronowej stanu podstawowego.
W stanie stacjonarnym zewnętrzny potencjał dla ruchu elektronów (potencjał jąder atomowych lub/i zewnętrzny potencjał elektrostatyczny) jest niezależny od czasu. Rozszerzeniem DFT na stany ze zmiennym potencjałem zewnętrznym, np. sinusoidalnie zmiennym, pochodzącym od fali elektromagnetycznej, jest TDDFT (ang. time-dependent density functional theory).
Teoria DFT opiera się na dwóch twierdzeniach Hohenberga-Kohna.
Praktyczną realizacją metody DFT jest metoda Kohna-Shama.
2010-01-21T21:36:18+01:00
Gęstość jest to ilość substancji na daną jednostkę objętości

opisuje się ją wzorem d=m/v - iloraz masy przez objętość jaką zajmuje


np d=5kg/m3