Cena biletu na przedstawienie wynosiła 15zł. Gdy cenę biletu obniżono, okazało się, że na przedstawienie przychodzio 50% widzów więcej, a dochód uzyskany ze sprzedaży biletów na jednoprzedstawienie wzrósł o 25%.O ile obniżono cenę biletu?

Proszę układem rownan

1

Odpowiedzi

2010-01-22T16:45:14+01:00
Cena biletu = 15 zł
widzowie=x
dochód =100%(1)

obniżona cena biletu=y
liczba widzow= 1,5x
dochód=125%

15x=1(100%)
x= 1:15=1/15

y *(razy) 1,5x=1,25 (125%)
y*1,5*1/15=1,25
y*1/10=1,25
y=1,25:1/10=12,5

obniżona cena biletu=12,5 zł
12 3 12