Odgadnij słowa lub nazwy itp.
w nawiasach podana jest liczba liter


1 Odczyn roztworów wodnych wodorotlenków (8)
2 Nazwa zasady, która powstaje podczas rozpuszczania gazowego amoniaku w wodzie (7)
3 Wydziela się podczas reakcji metali z pierwszej grupy układu okresowego z wodą (5)
4 Barwi się w roztworach zasad na malinowo (14)
5 Popularny wskaźnik o barwie pomarańczowej (13)
6 Związki chemiczne, które w roztworach wodnych przewodzą prąd elektryczny (11)
7 Roztwory wodne zasad przewodzą ..... elektryczny (4)
8 CsOH to wzór wodorotlenku ..... (4)
9 Nasycony roztwór wodorotlenku wapnia w wodzie to woda ..... (8)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-21T21:49:44+01:00
1) zasadowy
2) amonowa
3) wodór
4) fenoloftaleina
5) oranż
6) elektrolity
7) prąd
8) cezu
9) wapienna
4 4 4
2010-01-21T21:54:18+01:00
1.zasadowy
2.amonowa
3.wodór
4.fenoloftaleina
5.oranż metylowy
6.elektrolity
7.prąd
8.cezu
9.wapniowa
2 5 2