Odpowiedzi

2009-09-30T22:00:32+02:00
Chlorek baru: BaCl₂
masa molowa: Mm =137g + 2*35,5g = 208 g

z rozpuszczalności:
masa substancji: ms = 35,7 g
masa rozpuszczalnika: mw = 100 g

masa roztworu: mr = ms + mw = 35,7 + 100 = 135,7 g

z gęstości:
objętość roztworu: Vr = 135,7 g / 1,2 g/cm3 = 113,1 cm3 = 0,1131 dm3

z masy molowej:
ilość moli: n = ms / Mm = 35,7 / 208 = 0,17 mol

obliczamy stężenie molowe:
Cm = n/V = 0,17 mol / 0,1131 dm3 = 1,5 mol/dm3