Oblicz, jaką drogę przebyło ciało, poruszające się z przyspieszeniem 17 m/s² w 1 sekundzie, 2 sekundzie, 3 sekundzie, 4 sekundzie, 5 sekundzie, 6 sekundzie, 7 sekundzie, 8 sekundzie, 9 sekundzie i 10 sekundzie.

Podkreślam: W konkretnej sekundzie, a nie PO iluś sekundach.

s w 1 sekundzie wyszło mi: ½*17*1²=8½ m
s PO 2 sekundach: ½*17*2²=34m

A jaka będzie W 2 sekundzie i W 3 sekundzie itd.?

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-21T22:01:46+01:00
Droga przebyta w kolejnych sekundach ruch a właściwie odcinki drogi przebyte w kolejnych sekundach ruch mają się do siebie jak kolejne liczby nieparzyste np.1/3/5/7/,itd.Musisz obliczyć drogę w 1[s] ruchu,określa to wzór:s=(a*tdo2)/2,
Dane:
a=17[m/s2],to s=(17*1do2)/2=8,5[m],2[s] ruchu,ciało przebyło:
3*8,5[m]=25,5[m],w 3[s] ruchu,przebyło:5*8,5[m]=42,5[m],kolejne sekundy ruchu obliczysz mnożąc 8,5[m] przez kolejne liczby nie parzyste,np.następną przez 7,następną przez 9,a potem:11,13,15,17,19.21,23,25,itd. cały czas mnożysz 8,5[m].
2 4 2
2010-01-21T22:14:19+01:00
A = 17 m/s²
s = (at²)/2

droga przebyta w n-tej sekundzie bedzie rowna drodze po n-tej sekundzie minus droga po n-1 szej sekundzie...

czyli:
(jako, że nie ma indeksow dolnych literowych tu, to bede a,t,s pisal duzymi)
Sn = (ATn²)/2 - [AT(n-1)²]/2
Sn = A[Tn²-T(n-1)²]/2

W 1szej to wiadomo to nie ma co pisać.
w 2giej: s₂ = [17(4-1)]/2 = 25½ [m]
w 3ciej: s₃ = [17(9-4)]/2 = 42½ [m]
w 4tej: s₄ = [17(16-9)]/2 = 59½ [m]
w 5tej: s₅ = [17(25-16)]/2 = 76½ [m]
w 6tej: s₆ = [17(36-25)]/2 = 93½ [m]
w 7mej: s₇ = [17(49-36)]/2 = 110½ [m]
w 8mej: s₈ = [17(64 -49)]/2 = 127½ [m]
w 9tej: s₉ = [17(81-64)]/2 = 144½ [m]
w 10tej: s₁₀ = [17(100-81)]/2 = 161½ [m]
1 5 1