"Odys" Leopold Staff

Niech cię nie niepokoją
Cierpienia twe i błędy.
Wszędy są drogi proste
Lecz i manowce wszędy.

O to chodzi jedynie,
By naprzód wciąż iść śmiało,
Bo zawsze się dochodzi
Gdzie indziej, niż się chciało.

Zostanie kamień z napisem:
Tu leży taki i taki.
Każdy z nas jest Odysem,
Co wraca do swej Itaki.

1.Do jakiego utworu nawiązuje Staff w wierszu co na to wskazuje ?
2.Kto jest podmiotem lirycznym w utworze Staffa ?
3.Do kogo podmiot liryczny kieruje swoją wypowiedź ?
4.Co to są manowce ?
5.Jaki jest cel ludzkiego życia ?
6.Jak rozumiesz ostatnie dwa wersy utworu , wyjaśnij to w minimum 3 zdaniach .
7. Podaj utwory literackie i filmowe gdzie się pojawia motyw wędrówki.

Proszę o pomoc , odpowiedzieć za te pytania
i muszę to mieć na jutro :( .

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-21T21:52:46+01:00
To łatwe zadanie, miałam na polskim
1. Do "odysei" Homera
2. Podmiotem jest, prawdopodobnie autor, lecz może to być każdy z nas
3. Do wszystkich słuchających, czytających, do każdego człowieka
4. Dążenie do wyznaczonego celu
5. To znaczy, ze każdy, choćby błądził, osiągnie cel. Celem Odysa była Itaka, naszym jest cokolwiek, co chcemy. Odys oznacza tu "podróżnik", "wędrowca", Itaka symbolizuje cele, wartości.
6. Literackie: "Eragon", "Odyseja"
Filmowe: "Parnasuss - człowiek, który oszukał diabła"
37 1 37