Napisz w postaci cząsteczkowej równania reakcji przedstawione na schematach:
HCl p,t, kat
a) C2H2 --------> A -------> B
1 2
1.........................................................................
2.........................................................................

1 2
b) CH (potrójne wiązanie) CH ------->CH2 ------->CH3 - CH3
1.........................................................................
2.........................................................................

1 2
c) C2H2 ------->C2H6-------> CO2
1.........................................................................
2.........................................................................

Br Br
1 2 | |
d) CH(potrójne wiązanie) CH ------->CH=CH-------> CH-CH
| | | |
Br Br Br Br
1.........................................................................
2.........................................................................

-----------------------------------------------------------------------------
2. Napisz równania reakcji, za których pomocą można dokonać przemian.
1 2
a) propyn -------> propen -------> propan
............................................................................................................................................................
1 2
b) butyn -------> dichlorobuten -------->tetrachlorobutan
................................................................................................................................................
Proszę o możliwie szybką odpowiedź potrzebne na już! daje Naj!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-21T23:36:57+01:00
48.

a) C₂H₂ + HCl ->C₂H₃Cl
C₂H₃Cl + HCl -> C₂H₄Cl₂

b) C₂H₂ + H₂ -> C₂H₄
C₂H₄ + H₂ -> C₂H₆

c) C₂H₂ + 2H₂ -> C₂H₆
2C₂H₆ + 7O₂ -> 4CO₂ + 6H₂O

d) C₂H₂ + Br₂ -> C₂H₂Br₂
C₂H₂Br₂ + Br₂ -> C₂H₂Br₄

propyn -> propen

C₃H₄ + H₂ -> C₃H₆

propen -> propan

C₃H₆ + H₂ -> C₃H₈

butyn -> dichlorobuten

C₄H₆ + Cl₂ -> C₄H₆Cl₂
C₄H₆Cl₂ + Cl₂ -> C₄H₆Cl₄
33 4 33