1080×6⁴ + 6⁷ / (6³)² =

(5²⁰ + 5¹⁸) ×(3⁴)³ / (5¹⁶ + 5¹⁴) × 9⁵ =

7¹² × 3 + 4 ×7¹² / (7¹²:7⁸)³ =

8×3⁴×3¹¹ - 9×3¹² / 46×(3¹⁸:3⁴)=

Proszę o rozwiązanie tych przykładów i wytłumaczenie wszystkiego bardzo dokładnie. Dziękuję.
P.S. Bardzo potrzebne.

1

Odpowiedzi

2009-09-30T22:05:49+02:00
1080×6⁴ + 6⁷ / (6³)² =1080 x 6 do ptęgi 11 : 6 do potęgi 6= 1080 x 6 do potęgi 5 = 1080 + 7776 = 8856

(5²⁰ + 5¹⁸) ×(3⁴)³ / (5¹⁶ + 5¹⁴) × 9⁵ = 5 do potęgi 38 x 3 do potęgi 12 : 5do potęgi 30 x 9 do potęgi 5= 5 do potęgi 8 x 9 do ptęgi 14

7¹² × 3 + 4 ×7¹² / (7¹²:7⁸)³ =7 do potęgi 14 + 7

8×3⁴×3¹¹ - 9×3¹² / 46×(3¹⁸:3⁴)=8 x 3 do potęgi 41 - 9 : 46