2. Znajdz liczby u i v wiedząc że:
b) liczba 2 razy większa od u jest o 5 większa od liczby v , a liczba 2 razy większa od v jest o 2 razy większa od u.

Do zad. 2 był rysunek wagi po lewej str. były 3 kostki i 7 kulek
po prawej str. 2 kostki, 4 kulki i równoważnik 0,5 kg.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-21T22:06:08+01:00
Znajdź liczby u i v,wiedząc,że:
b)
Rozwiązanie:
Liczba 2 razy większa od u jest o 5 większa od liczby v,a liczba 2 razy większa od v jest o 2 większa od u.
2u=v+5
2v=u+2
v=2u-5
u=2v-2
v=2(2v-2)-5
v=4v-9
-3v=-9/(-3)
v=3
u=2*3-2
u=4

Odpowiedź:Liczba v to 3,a liczba u to 4.

(W tym następnym zadaniu nie rozumie treści )