Uczniowie klasy 3 podróżowali z Krakowa do Warszawy przez Łódź. Rozwinięcie dziesiętne, którego ułamka najdokładniej określa stosunek długości trasy z Łodzi do Warszawy do odległości Krakowa od Warszawy:
a. ok ⅗
b. ok ⅓
c. ok ⅖
d. ok ½

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-22T08:01:24+01:00