Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-21T22:06:56+01:00
Ekumenizm (z gr. oikumene), ruch na rzecz jedności Kościoła, zwany też ruchem ekumenicznym (przede wszystkim w kościołach protestanckich oraz Kościele Rzymskokatolickim).
Ekumenizm jest również ostro krytykowany przez niektóre grupy tradycjonalistów, między innymi przez katolickie Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-21T22:07:24+01:00
Z encyklopedii:

Ekumenizm -dzieło pojednania i zjednoczenia Kościołów chrześcijańskich i samych chrześcijan. Ekumenizm ma sprzyjać dialogowi i umożliwiać współpracę opartą na wzajemnym zrozumieniu i tolerancji, propagować porozumienie, a w dalszej perspektywie przywrócenie jedności doktrynalnej, sakramentalnej i organizacyjnej chrześcijan.
2010-01-21T22:11:02+01:00
EKUMENIZM
jest to ruch dążący do zjednoczenia wszystkich wyznań, ruch na rzecz jedności Kościoła, zwany też ruchem ekumenicznym. Odbywa się to poprzez prowadzenie dialogu, przy zachowaniu tożsamości religijnej