Living in a big family- advantages and disadvantagesNowadays, living in a big family is unpopular. However, sometime people decide to choose this way of living. Life in family with many children has some advantages and disadvantages.
The most important advantages of living in numerous family is that you have lot of toys and clothes. For example, you may play with many cars and dolls. You are never alone and you always someone find to play. Also you can exchange clothes with your siblings. What is more your holidays can be very enjoyable and you will get many presents for Christmas. If you have any problem at school, you will probably find someone to help you. Moreover, everyday duties at usually shared with siblings so everyone has own housework.
On the other hand, if you have older brother or sister you can borrow and wear their clothes (if they grew up with them). Big family needs more money than the family with one child and they suffer from lack of money. Moreover, your parents do not pay attention only to you and sometimes you may feel lonely. Also you must share your rook with other siblings, so you do have any privacy. If may be very annoying, especially when someone come to visit you.
Taking all this into consideration, I think that living in the numerous family is not easy, particularly at present.

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-21T22:40:30+01:00
Mieszka w wielkiej rodziny-wady i zaletyObecnie mieszka w wielkiej rodziny jest niepopularne. Jednak czasami ludzie decydują się na wybór takiego sposobu życia. Życie w rodzinie wiele dzieci ma pewne zalety i wady.
Do najważniejszych zalet życia w licznej rodziny jest to, że masz dużo zabawek i ubrań. Na przykład, można grać wiele samochodów i lalki. Nigdy nie jesteś sam i zawsze znaleźć kogoś do gry. Również możesz wymienić ubrania ze swoim rodzeństwem. Co więcej, by spędzić wakacje mogą być bardzo przyjemne i dostaniesz wielu prezentu na Boże Narodzenie. Jeśli masz problemy w szkole, będziesz prawdopodobnie znaleźć kogoś do pomocy. Ponadto, codziennych obowiązków na ogół wspólnie z rodzeństwem, tak każdy ma własne domowych.
Z drugiej strony, jeśli starszy brat lub siostra można wypożyczać i nosić ubrania (o ile zwiększył się z nimi). Duża rodzina potrzebuje więcej pieniędzy, niż rodziny z jednym dzieckiem i cierpią one z powodu braku pieniędzy. Ponadto, rodzice nie zwracać uwagę tylko dla Ciebie, a czasami może czuć się samotny. Również należy udostępnić wieżę z rodzeństwa, więc mają żadnej prywatności. Jeśli może być bardzo irytujące, szczególnie gdy ktoś przyjść na wizytę do Ciebie.
Biorąc to wszystko pod uwagę uważam, że życie w licznej rodziny nie jest łatwe, szczególnie w chwili obecnej
25 4 25