Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-21T23:04:14+01:00
A) Pokrycie ciała bezkręgowców
- Jest to zazwyczaj nabłonek jednowarstwowy:

* orzęsiony,
* pokryty kutykulą,
* tworzy z mięśniami wór powłokowo-mięśniowy,
* może wytwarzać szczecinki, włoski, kolce, gruczoły.
* u stawonogów występuje chitynowy pancerz

- Poza funkcją ochronną może pełnić funkcje wydzielnicze i pośredniczyć w wymianie gazowej.

b) Pokrycie ciała kręgowców
Powłokę ciała kręgowców stanowi skóra, zbudowana z łącznotkankowej skóry właściwej i wielowarstwowego nabłonka zwanego naskórkiem. Podczas rozwoju zarodkowego skóra właściwa powstaje z mezodermy, naskórek z ektodermy.
Skórę pokrywają różne struktury ochronne. U ryb i gadów są nimi łuski, u ptaków- pióra, a u ssaków włosy.
Łuski ryby są wytworem skóry właściwej (mają pochodzenie mezodermalne), natomiast łuski gadów powstają z naskórka (są pochodzenia ektodermalnego) Ze względu na pochodzenie, łuski ryby i łuski gadów nie są strukturami homologicznymi.
Pióra ptaków i włosy ssaków podobnie, jak łuski gadów, powstają z naskórka, przy czym jedynie pióra uznawane są za struktury homologiczne z łuskami gadów. Włosy powstają podczas filogenezy ssaków prawdopodobnie niezależnie od łusek gadów. Włosy wyrastają w specjalnych zagłębieniach skóry tzw. mieszkach włosowych, wyścielonych naskórkiem.
Prócz włosów w skórze ssaków znajdują się pęcherzykowate gruczoły łojowe, a u niektórych gatunków także cewkowate gruczoły potowe. Oba rodzaje gruczołów są wytworami naskórka. Gruczoły łojowe wydzielają do mieszków włosowatych łój chroniący skórę i natłuszczający włosy. Gruczoły potowe uchodzą na zewnątrz niezależnie od mieszków włosowatych. Wydzielają one pot, będący silnie rozcieńczonym roztworem wodnym mocznika, chlorku sodowego i innych soli mineralnych. Gruczoły potowe uczestniczą w termoregulacji oraz w pewnym stopniu pełnią funkcję wydalnicze. U samic ssaków występują dodatkowo gruczoły mleczne, które są przekształconymi gruczołami potowymi. W skórze znajdują się receptory czucia.
7 4 7