Zad 1 .
jaką masą chlorowodoru należy rozpuścić w wodzie aby
otrzymać 20g kwasu solnego o stężeniu 10%

zad 2 .

Oblicz stężenie procentowe 80g roztworu kwasu siarkowodorowego , jeżeli do jego sporządzenia rozpuszczony
w wodzie 2 cm³. Gęstość siarkowodoru w tych warunkach wynosi 1,56 g³/cm³

z góry bardzo dziękuje za rozwiązanie . :)

1

Odpowiedzi

2009-09-30T23:00:10+02:00
Dane:
Cp- 10%
ms- 20 g.

Szukane :
Mrozp.- ?

Wzór:
mr= Ms <razy> 100% <kreska ułamkowa> Cp

Rozw.:
mr= 20x100 / 10 = <zero z 20 i 10 skracamy> = 200 g.
Odp. Należy rozpuścić 200 g. chlorowodoru.

ZAD 2
Dane:
v- 2cm <sześcienne>
d- 1,56 g/cm <szescienny>
ms- 80g.

Szukane:
cp.= ?

Wzór:
ms= Cp x mr / 100
mr= d <razy> v

Obl.
mr= 1,56 x 2 cm = 3,12 cm

3,12 x 2 / 100 = 6,24/100 = 0,0624

Odp. Stężenie % wynosi 0,0624 .

NIE WIEM CZY DOBRZE . 1 RACZEJ TAK DRUGIE NIE WIEM :)