Zad 1. Oblicz pole powierzchni sześcianu o krawędzi długości
a)7cm b)2,5dm c)4,2m d)11cm8mm

Zad 2. Oblicz długość krawędzi sześcianu, którego pole powierzchni wynosi:
a)486cm² b)8,64dm² c)37,5cm²

Zad 3. Oblicz pole powierzchni prostopadłościanu o wymiarach:
a)6cm x 5cm x 8cm b)6,5dm x 4dm x 10dm c)2½cm x 8cm x 6cm d)2dm x 5,8cm x 45mm

Za zrobienie 3 zadań i poprawnie będzie oczywiście naj !!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-22T00:04:46+01:00
Zad.1] wzór na pole sześcianu:p=6a²
a]a=7cm
p=6×7²=6×49=294cm²
b]a=2,5dm
p=6a²=6×2,5²=37,5dm²
c]a=4,2m
p=6a²=6×4,2²=105,84m²
d]a=11cm8mm=11,8cm
p=6a²=6×11,8²=835,44cm²
zad.2]
a]6a²=486cm²/:6
a²=81
a=9cm
b]6a²=8,64dm²/:6
a²=1,44
a=1,2dm
c]6a²=37,5cm²/:6
a²=6,25
a=2,5cm
zad.3] a
a=6cm
b=5cm
c=8cm
pole=2ab+2ac+2ac=2×6×5+2×8×6+2×5×8=60+96+80=236cm²
b]
a=6,5dm
b=4dm
c=10dm
pole=2×6,5×4+2×6,5×10+2×4×10=52+130+80+262dm²
c]
a=2,5cm
b=8cm
c=6cm
pole=2×2,5×8+2×2,5×6+2×8×6=40+30+96=166cm²
d]
a=2dm=20cm
b=5,8cm
c=45mm=4,5cm
pole=2×20×5,8+2×20×4,5+2×5,8×4,5=232+180+52,2=464,2cm²