Opisz jeden z wybranych przez Ciebie zawodów używając HAVE TO - teoria i użyj do niego Zwroty opisujące pracę w różnych zawodach. Mile widziany szerszy opis nie ograniczający sie do podanych zwrotów.po angielsku i po polsku,dzięki.

1

Odpowiedzi

2010-01-22T11:29:32+01:00
Doctor has to wear white uniform. Person who is the doctor has to be always calm and she has to have a very good concentration. She has to don't sleep in the work.