Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Roma
  • Community Manager
2010-01-22T01:55:03+01:00
Y= -4x²- 4x + 3
a = -4 (a < 0, więc ramiona paraboli są skierowane w dół)
b = -4
c = 3
Δ = b² - 4ac
Δ = 16 + 48 = 64
Współrzędne wierzchołka: xw = -b/2a i yw = -Δ/4a
xw = 4/-8 = - ½
y = -64/-16 = 4
W = (- ½, 4)

Δ >0 czyli ma dwa miejsca zerowe(współrzędna x punktu przecięcia wykresu z osią OX, a drugą współrzędną jest 0):
x₁ = - b - √Δ / 2a i x₂ = - b + √Δ /2a
Δ = 64
√Δ = 8
x₁ = 4 - 8 /-8 = -4 / -8 = ½
x₂ = 4 + 8 /-8 = 12 / -8 = -1½
Punkty przecięcia wykresu z osią OX to (½, 0) i (-1½, 0)

Punkt przecięcia z osią OY wyznaczymy wstawiając do wzoru funkcji za x liczę 0.
y = -4x²- 4x + 3
y = -4*0²- 4*0 + 3 = 3
Punkt przecięcia z osią OY ma współrzędne (0, 3)
2 4 2