Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-01T07:29:34+02:00
(2x-5)²(x-1)-(3x+1)²(x+1)-(x-1)(x²+x+1)=
2x²=4x²
-5²=25
później przepisujesz (x-1) to wyliczysz później
3x²=9x²
1²=1
i znowu przepisujesz (x+1)(x²+x+1)
wychodzi ci tak:
(4x²+25)(x-1)-(9x²+1)(x+1)-(x-1)(x²+x+1)=
później mnożysz pierwszą liczbę z pierwszą i drugą z drugą:
4x²*x=4x³
25*(-1)=-25
9x²*x=9x³
1*1=1
następnie z tych nawiasów (x-1)(x²+x+1) liczysz każdą liczbę z każdą:
x*x²=x³
x*x=x²
x*1=x
-1*x²=-x²
-1*x=-x
-1*1=-1
i wychodzi Ci tak:
4x³-25-9x³+1-x³+x²+x-x²-x-1=
teraz trzeba zredukować wyrazy podobne
-6x³-25
ponieważ:
4x³-9x³-x³=-6x³
2009-10-01T08:36:00+02:00
Zadanie

(2x-5)²(x-1) - (3x+1)²(x+1) - (x-1)(x²+x+1) =

Ze wzorów skróconego mnożenia

(2x- 5)² = ( (2x)² + 2×(2x)×(-5) - (-5)²) = 4x²- 40x -25 oraz

(3x+1)² = ((3x)² +2×3x×1 +1²) = 9x²+6x+1
a zatem

( 4x² -40x-25)(x-1) - ( 9x²+6x+1)(x+1) - (x-1)(x²+x+1) =
z pierwszego i trzeciego wyciągamy wspólny element przed nawias ( x-1) :

(x-1) ( 4x²- 40x-25 - x² -x-1) - (9x²+6x+1)(x+1) =
(x-1) ( 3x² -41x -26) - (x+1)(9x²+6x+1) =
mnożymy po kolei nawias przez nawias

3x³-41x²-26x-3x²+41x+26 - ( 9x³+6x²+x+9x²+6x+1) =
3x³-44x²+15x +26 -( 9x³+15x²+7x+1) = opuszczamy nawias i zmieniamy znak
3x³-44x²+15x+26-9x³-15x²-7x-1=
-6x³-59x²+8x+25 koniec :)