Odpowiedzi

2010-01-22T07:55:46+01:00
Sarmatyzm wywodzi się z baroku.Jego ideologię cechowała głęboka nietolerancja wobec systemów kulturowych,politycznych i wyznaniowych.
Cechował go również tradycjonalizm i zadowolenie z istniejącego stanu rzeczy,głęboka była również niechęc do cudzoziemców.
16 2 16
2010-01-22T09:37:50+01:00


Sarmatyzm pochodzi od legendarnego ludu Sarmatów.
Charakteryzowali się męstwem i odwagą. Byli wierni swej ojczyźnie.
Stosunek do sarmatyzmu w literaturze i kulturze początkowo symbolizował kult wolności. Z czasem stał się synonimem zacofania, ciemnoty, pijaństwa i obskurantyzmu.
W czasie rozbiorów przywrócono tę tradycję do łaski, czego świadectwem jest "Pan Tadeusz".

Miało być krótko .

Pozdrawiam! :)
12 3 12
2010-01-22T09:52:26+01:00
Sarmatyzm to postawa wywodząca polską szlachtę od rycerza bądź też od koczowniczego ludu zamieszkującego ziemie Polskie.Sarmatyzm cechowała rycerskość, szlachetność i odwaga.Nazwa wywodzi się od się od ludu Sarmatów.Były też negatywne strony Sarmatyzmu:Przedstawiciele okrutnie wykorzystywali chłopów,często pili.Te wszystkie wady przyczyniły się w znacznym stopniu do upadku 1 Rzeczpospolitej.
12 4 12