Zad.1
oślica niosła wino i uginając sie pod jego ciężarem skarżyła się mułowi, który jej towarzyszyl, muł rzekł:
- czemu ty narzekasz oślico? gdybym ja wziął jedną z twoich miar, to ładunek mój byłbu dwa eazy większy od twego, a gdybyć ty wzięła jedną z moich miar, to ja dźwigałbym tyle samo co ty.

ile miar niosła oślica, a ile muł

zad.2
pan sławek 20% swojej kwietniowej pensji przeznaczyl na świadczenia ( czynsz, prad itp.). w maju otrzymał 200zl podwyzki, ale opłaty za świadczenia wzrosły o 10% i pan sławek znowu przeznaczyl na nie 20% zarobkow. ile zarabial w maju?


(rozwiazania musza byc zapisane ukladem rownan lub rownaniem)

1

Odpowiedzi

2010-01-22T10:19:43+01:00
Zad 1
x - liczba miar, które niesie oślica
y - liczba miar, które niesie muł

y + 1 = 2 (x - 1)
x + 1 = y - 1

y + 1 = 2x - 2
x = y - 2

y + 1 = 2 (y-2) -2
x = y – 2

y + 1 = 2y – 4 – 2
x = y – 2

-y = -7 /*(-1)
x = y – 2

y = 7
x = y - 2

x = 7 - 2
x = 5

x = 5
y = 7

Oślica niosła 5 miar, a muł 7.

Zad 2

x - pensja kwietniowa
y - pensja majowa
I równanie
y = x + 200
20% x = 0,2x - opłata za świadczenia w kwietniu
0,2x + 10% * 0,2x = 0,2x + 0,1*0,2x = 0,2x + 0,02x = 0,22x - opłata za świadczenia w maju
20%y = 0,2y - opłata za świadczenia w maju, czyli
II równanie
0,2y = 0,22x

( y = x + 200
( 0,2y = 0,22x

( y = x + 200
( 0,2(x + 200) - 0,22x = 0

( y = x + 200
( 0,2x + 40 - 0,22x = 0

( y = x + 200
( - 0,02x = -40 /:(-0,02)

( y = x + 200
( x = 2000

( y = 2000 + 200
( x = 2000

( x = 2000
( y = 2200

Odp. Pan Sławek w maju zarabiał 2200 zł.

9 4 9