Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-22T08:41:46+01:00
Oblicz iloraz q ciągu geometrycznego (an) i wyznacz jego wzór ogólny, jeśli a3=6 i a5=54.

a₅=a₃q²
54=6q²
q²=9
q=3 lub q=-3
a₃=a₁q²
6=a₁9
a₁=⅔
an=⅔q⁴
2 3 2