Odpowiedzi

2010-01-22T08:51:34+01:00
Lena
Ob
Jenisej
Wołga
Dolna Tunguzka
Amur
Wiluj
Oleniok
Ałdan
Kołyma
Irtysz
Don
Podkamienna Tunguzka
Witim
Peczora
Kama
Czułym
Angara
Indygirka
Ket
Ałazeja
Oka
Amga
Olokma
Bieła
Kotuj
Taz
Wiatka
Zeja
Marcha
Demjanka
Anadyr
Wyczegda
Omołon
Konda
Tiung
Om
Maja
Wasiugan
Bolszoj Jugan
Tura
Jana
Dwina
Klaźma
Moskwa
Chatanga
Newa
2010-01-22T09:42:07+01:00
Lena
Ob
Jenisej
Wołga
Dolna Tunguzka
Amur
Wiluj
Oleniok
Ałdan
Kołyma
Irtysz
Don
Podkamienna Tunguzka
Witim
Peczora
Kama
Czułym
Angara
Indygirka
Ket
Ałazeja
Oka
Amga
Olokma
Bieła
Kotuj
Taz
Wiatka
Zeja
Marcha
Demjanka
Anadyr
Wyczegda
Omołon
Konda
Tiung
Om
Maja
Wasiugan
2010-01-22T14:05:30+01:00
Nie wiem czy to wszystkie ale na pewno dużo
ale głupoty

o Łyna

o Szeszupa

o Wieliesa
o Toropa
o Mieża

o Kaspla
o Drissa


* Onega
* Dwina
* Mezeń
o Waszka
* Peczora
o Usa (P)
+ Workuta (P)
o Iżma (L)
* Tułoma* Sawina
* Juribiej
* Ob
o Katuń
+ Koksa
+ Argut
+ Czuja
+ Ursuł
+ Isza
+ Kamienka
o Bija
+ Sarykoksza
# Ujmień
+ Liebied
+ Nienia
o Piesczanaja
o Anuj
o Czarysz (L)
+ Inia
o Bolszaja Rieczka
o Alej
o Barnaułka
o Czumysz
+ Toguł
o Inia
o Wierchnij Suzun
o Niżnij Suzun
o Inia
+ Ur
o Wjuna
o Tom
+ Aba
+ Biel-Su
+ Kondoma
+ Mras-Su
+ Tutujas
+ Usa
+ Uszajka
o Sziegarka
o Czułym
+ Cziet
+ Cziczkajuł
+ Ułujuł
o Czaja
+ Parbig
# Andarma
o Ket
+ Orłowka
# Rassomacha
+ Lisica
+ Jełtyriewa
o Pajdugina
o Parabiel
+ Kionga
+ Czuzik
o Wasiugan
+ Cziertała
+ Jagyljak
+ Niurolka
+ Cziżapka
o Tym
+ Kosies
+ Sangilka
o Kijewskij Jegan
o Iljak
o Łarjegan
o Wach (dopływ Obu)
+ Kułynigoł
+ Sabun
+ Kolikjegan
o Agan
+ Tromjegan
o Bolszoj Jugan
o Pim
o Lamin
o Irtysz
+ Om
# Icza
# Kama
# Tara
# Tartas
+ Tara
# Czieka
+ Uj
+ Bolszoj Ajew
+ Szisz
+ Tuj
+ Iszym
+ Wagaj
# Jemiec
# Bałachlej
# Agitka
# Aszłyk
+ Toboł

* Kartały-Ajat
* Arczagały-Ajat
# Uj
* Uwielka
* Toguzak
# Jurgamysz
# Sujer
# Isiet
* Sinara
* Tiecza
* Miass
# Tał
# Tura
* Sałda
* Tagił
* Nica
o Nejwa
o Rież
o Irbit
* Pyszma
o Bielakowka
# Iska
# Tawda
* Sośwa
o Turja
+ Ustieja
+ Antipinskij Istok
+ Łob
o Kakwa
o Lala
+ Łobwa
* Łoźwa
* Wagil
* Piełym
* Cziernaja
* Karabaszka
+ Noska
# Łajma
+ Turtas
# Bolszoj Turtas
# Małyj Turtas
+ Tiuma
+ Diemjanka
# Tugus
# Urna
# Imgysz
# Bolszoj Kunjak
# Kieum
+ Konda
+ Kaldżir
+ Kurczum
+ Narym
+ Buchtarma
+ Ulba
+ Uba
+ Kyzyłsu
+ Czar
+ Osza
o Kazym
o Małaja Ob
+ Siewiernaja Sośwa
# Lapin
o Połuj
* Nadym
* Pur
o Piakupur
* Taz
* Miessojacha
* Tanama
* Bolszaja Cheta
* Jenisiej
o Bolszoj Jenisiej
+ Cham-Syra
o Małyj Jenisiej
o Chiemczyk
o Kiebież
+ Oja
o Abakan
o Tuba
+ Kazyr
# Kizir
+ Szusz
o Otrok
+ Syda
o Sisim
o Dierbina
o Mana
o Kan
+ Aguł
o Angara
+ Biełaja
+ Irkut
+ Kitoj
+ Oka
+ Ija
+ Tuszama
+ Kowa
+ Czadobiec
+ Mura
+ Irkiniejewa
+ Tasiejewa
# Czuna
* Uda
# Biriusa (Ona)
* Bolszaja Biriusa
* Małaja Biriusa
* Taguł
+ Urik
o Kiem
o Bolszoj Pit
o Sym
o Dubczies
o Podkamiennaja Tunguska
+ Tetere
+ Katanga
+ Kama
+ Czunia
# Siewiernaja Czunia
# Jużnaja Czunia
# Wierchniaja Czunku
# Tyczany
+ Wielmo
o Bachta
+ Jełoguj
+ Niżniaja Tunguska
# Ilimpieja
# Jejka
# Nidym
# Wiwi
# Tajmura
# Uczami
# Tutonczana
# Siewiernaja
# Koczieczum
# Nepa
+ Kurejka
+ Kantiegir
o Piasina
+ Dudypta
+ Agapa
+ Jangoda
+ Tarieja
+ Pura
o Leniwaja
o Niżniaja Tajmyra
+ Szrienk* Chatanga
o Popigaj (P)
+ Rassocha (L)

* Lena
o Kirenga (P)
o Czaja (P)
o Czuja (P)
o Witim (P)
+ Karenga (P)
+ Kałakan (P)
+ Kałar (P)
+ Cypa (L)
+ Muja (L)
+ Mamakan (L)
+ Mama (rzeka) (L)
o Peleduj (L)
o Niuja (L)
o Wielki Patom (P)
o Olokma (P)
+ Niukża (P)
+ Czara (L)
# Tokko (P)
# Żuja (L)
o Namana (L)
o Marcha (L)
o Siniaja (L)
o Buotama (P)
o Ałdan (P)
+ Timpton (P)
+ Uczur (P)
# Gonam (L)
+ Maja (P)
# Majmakan (L)
# Judoma (P)
+ Ałłach-Juń (P)
+ Tyry (P)
+ Amga (L)
+ Tompo (P)
o Łungcha (L)
o Wiluj (L)
+ Czona (P)
+ Oczczuguj-Botuobuja (P)
# Irelach (L)
+ Igyatta (L)
+ Marcha (L)
+ Tiukian (L)
+ Tiung (L)
o Linde (L)
o Muna (L)
o Menkere (P)
o Mołodo (L)

* Omołoj

* Jana
o Adycza (P)
+ Nelgese (L)
+ Tuostach (P)
o Bytantaj (L)* Chroma

* Indygirka
o Elgi (L)
o Nera (P)
o Moma (P)
o Selenniach (L)
o Badiaricha (P)
o Ujandina (L)
+ Chatyngnach (L)
o Ałłaicha (L)
o Biorioloch (L)

* Ałazeja
o Rassocha (L)

* Kołyma
o Jasaczna (L)
+ Omulowka (L)
+ Rassocha (L)
o Sededema (L)
* Anadyr* Amur* Don* Wołga
* Ural
* Selenga
* Górna Angara
* Barguzin