Odpowiedzi

2010-01-22T08:47:42+01:00
Przypis to tekst odnoszący się do pewnego fragmentu tekstu głównego, zawierający objaśnienia do tego fragmentu. np. informacje o innych pracach, komentarze, dygresje, polemiki.
22 4 22
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-22T08:53:39+01:00
Przypis jest to wydzielony fragment tekstu w dokumencie, stanowiący uboczny nurt rozważań. W przypisie zawarty jest zazwyczaj komentarz, dygresja, często informacje o innych pracach lub publikacjach, czasami objaśnienie. Przypis jest oznaczany w tekście głównym.
Przypis może być przypisem dolnym (wtedy występuje u dołu strony, na której został oznaczony) lub przypisem końcowym (i wtedy występuje na końcu dokumentu). W dokumencie mogą występować oba typy przepisów równocześnie wtedy są one niezależnie numerowane/oznaczane.
24 3 24
2010-01-22T09:19:41+01:00
Przypis to wydzielony fragment tekstu, który wskazuje nam na jakieś źródło informacji.
Ono stanowi nurt pomocniczy i uboczny rozważać, lub wskazuje dodatkowe informacje o danym fragmencie.
Umieszczane zwykle jest w podręcznikach akademickich.
16 3 16