Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-22T08:55:44+01:00
Azot tworzy kilka tlenków, w których przyjmuje różną wartościowość.Napisz wzory sumaryczne tlenków w których azot jest jedno- dwu- i cztero-wartościowy.

N₂O azot jednowartościowy
NO azot dwuwartościowy
NO₂ azot czterowartościowy
5 5 5
2010-01-22T12:41:45+01:00
Jednowartościowy

N2O

dwuwartościowy

NO

czterowartościowy

NO2
9 4 9