1.Określ właściwości sodu na podstawie jego położenia w układzie okresowym.Wymień ważniejsze związki sodu i zastosowanie jednego z nich.
2.Na czym polega amfoteryczność glinu?Opisz znaczenie glinu jako metalu,zwłaszcza jako składnika stopów.
3.Zapisz reakcje redukcji węglem i wodorem tlenku żelaza(III) i tlenku miedzi (II).Wskaż reduktor,utleniacz,proces utleniania i proces redukcji.Jaka jest rola procesów utleniania-redukcji w przemyśle?
Dziękuję za ewentualną odpowiedź.34 punkty czekają;)

1

Odpowiedzi

2010-01-22T16:59:37+01:00
1. Na leży w 1 grupie, wiec tworzy tlenki zasadowe. Właściwości: reaguje z kwasami, z wodą, nie reaguje z zasadami. Tworzy wodorotlenek. Związki sodu: NaOH, Na₂SO₄, Na₂O i najpopularniejszy NaCl (chlorek sodu), czyli sól kuchenna, wykorzystywana w przemyśle kulinarnym, do przyprawiania potraw.
2.Amfoteryczność glinu pojega na tym, że reaguje z kwasami i zasadami, ale nie z wodą. Glin jako metal, jest szkodliwy dla człowieka, ale stopy glinu z m.in. magnezem, maja duże zanczenie gospodarcze, produkuje sie z niego np. puszki do napojów itp.
3. C + Fe₂O₃ -----> 2 FeO +CO
H₂ + Fe₂O₃ -----> 2FeO + H₂O

C + 2CuO -----> CO + Cu₂O
H₂ + 2CuO----> Cu₂O + H₂O

Znaczenie tych procesów:
-w korozji
-spalanie węgla, gazu,paliw płynnych
-w procesach fotosyntezy i oddychania
-gnicie owoców
-fermentacja wina

Mam nadzieję, że dobrze to zrobiłam :)
1 5 1