Odpowiedzi

2010-01-22T10:10:07+01:00
Przyczyny upadku Republiki Rzymskiej:
Pierwszą przyczyną był triumwirat Juliusza Cezara, Gnejusza Pompejusza i Marka Krassusa. Chcieli oni przejąć władzę nad Rzymem. Po śmierci Marka Krassusa wybuchła wojna pomiędzy Cezarem a Pompejuszem. Na czele Cezara stały legiony. Senat rzymski obawiając się potęgi Cezara, rozkazał mu wrócić do stolicy. Juliusz wrócił, jednak na czele legionów, rozpętała się wojna domowa. Ostatecznie Cezar pokonał senat i Pompejusza w 48 r. p.n.e., w Grecji. Tak upadła republika, Cezar ogłosił się dożywotnim dyktatorem.

Przyczyny upadku Cesarstwa Rzymskiego:
Główną przyczyną był wielki kryzys gospodarczy i najazdy plemion barbarzyńskich. Nadanie obywatelstwa wszystkim ludziom w Cesarstwie spowodowało, że barbarzyńcy wcielali się do armii rzymskiej. Wódz germański Odoaker wypowiedział posłuszeństwo ostatniemu Cesarzowi Romulusowi. (myślę, że na razie nie będzie Ci potrzebny upadek Cesarstwa Wschodniorzymskiego)
5 4 5
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-22T10:38:56+01:00
1. Brak silnej władzy.
2. Bunty dowódców armii.
3. Nadmierne wydatki cesarskie w celu zdobycia poparcia ludności.
4. Problemy z obronę granic.
5. Niepokoje społeczne w stolicy.
6. Osłabienie władzy królewskiej'
7. Wojny domowe.
8.Najazdy barbarzyńców na cesarstwo.
2 3 2