Zadanie 1 : Z poniższych wyrażeń wypisz jednomiany:

a ; 3x ; -0,5xy ; x+2 ; 2(a-3) ; -4 ; -5a razy 2b ; 0,7x - 3y ;

Zadanie 2 Uporządkuj jednomiany

a. 3b RAZY( -2)a RAZY a
b. -x RAZY 2y RAZY ( -0,5x)RAZY y
c. xy RAZY 6x RAZY (-2)y RAZY 0,5
d. -2,5a RAZY 0,5b RAZY (-a) RAZY b
e. 5a RAZY (-3b) RAZY 0,5 RAZT a RAZY b

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Roma
  • Community Manager
2010-01-22T11:07:06+01:00
1. a ; 3x ; -0,5xy ; x+2 ; 2(a-3) ; -4 ; -5a razy 2b ; 0,7x - 3y ;
Jednomiany to: a; 3x; -0,5xy; -4; -5a*2b = -10ab

2.
a. 3b * ( -2)a * a = -6a²b
b. -x * 2y *( -0,5x) * y = x²y²
c. xy * 6x * (-2)y * 0,5 = -6x²y²
d. -2,5a * 0,5b * (-a) * b = 1,25a²b²
e. 5a * (-3b) * 0,5 * a * b = -7,5a²b²
4 3 4