Zad1.
Wiosą cene kurtki obnizono o 20% i wówczas kosztowała ona 320 zł. oblicz cene kurtki przed obniżka.
zad2.
wuznacz liczbe x której 7% jest równe 28.
zad3.
dana jest liczba x=(√3-2√2)²+4√6. wykaz ze liczba x jest naturalna.
zad4.
dla pewnej liczby x prawdziwy jest wzór I2x-7I=7-2x. wyznacz maksymalny przedział do którego nalezy liczba x.
zad.5
na działce lwesnej załozono szkółke drzew która zajmuje 8800m²,co stanowi 16% całej działki. reszte przeznaczono na tereny rekreacyjne.
a)ile hektarów ma łączna powierzchnia dziełki?
b)jaki procent terenu rekreacyjnego stamnowi teren przeznaczony na szkóółke?
zad.6
rózwiąz równanie √(2x-3)²=7

PILNE!!! :(

1

Odpowiedzi

2009-09-30T23:07:19+02:00
1.
80% -320
100% -x
x=320*100:80
x=400

2.
7% - 28
100% -x
x=28*100:7
x=400