Karol miał dwa razy więcej kaset magnetofonowych
niż Ewa.Pewnego dnia Karol dał Ewie trzy kasety.
uzupełnij
a) Jeżeli Ewa miała poprzednio n kaset, to Karol
ma obecnie ............kaset.
b) Jeżeli Karol miała poprzednio n kaset,to Ewa
ma obecnie ............kaset.

5

Odpowiedzi

2009-04-06T19:40:38+02:00
2009-04-06T19:40:54+02:00
2009-04-06T19:41:18+02:00
2009-04-06T19:41:20+02:00
2009-04-06T19:42:48+02:00
A) Karol ma obecnie 2n-3 kaset.
b) Ewa ma obecnie n/2+3 kaset