W pierwszym terminie egzamin zdawało 50 studentów z grupy 80-osobowej. Ich średnia punktacja wyniosła p punktów. W drugim terminie pozostałych 30 studentów otrzymało na egzaminie po 80 punktów. Jaka była średnia punktacja całej grupy?
Odp.:
⅝ p + 30

Potrzebuję tylko jak rozwiązać to zadanie. Liczę na pomoc;) poprawny wynik podany wyżej.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-22T10:45:03+01:00
Jeżeli średni wynik 50 osób wyniósł p, to łączna suma punktów tych osób wynosi 50p.
Jeżeli średni wynik 30 osób wyniósł 80, to łączna suma punktów tych osób wynosi 30*80=2400.
Aby obliczyć średnią ilość punktów, należy podzielić łączną sumę punktów (50p+2400) przez łączną liczbę osób (80).

(50p+2400):80 = 5/8p + 30

Odp. Średnia ilość punktów na osobę z całej grupy wynosi 5/8p+30.
1 1 1
2010-01-22T11:21:23+01:00
Średni wynik 50 osób = p,
Suma punktów = 50p.
Średni wynik 30 osób = 80,
Łączna suma punktów = 30 × 80 = 2400.
Średnią ilość punktów (50p+2400) przez liczbę osób (80).

(50p+2400) : 80 = ⅝p + 30

Odp. Średnia ilość punktów na osobę z grupy wynosi ⅝ p + 30.
1 5 1
2010-01-22T11:34:08+01:00
Zdobyte punkty przez studentów w pierwszej turze:
50*p
zdobyte punkty przez studentów drugiej tury:
30*80=2400

średnia wszystkich studentów:
(50p+2400):80=50p/80+2400/80=⅝p+30

Odp.: średnia punktów zdobytych przez studentów wyniosła ⅝p+30.