Wyraź podane długości:
a) w milimetrach: 4cm , 70cm , 0,2cm , 3dm, 0,7dm, 0,05dm ;

b) w centymetrach: 20mm, 6mm, 0,5mm , 4,2 dm, 7m, 1,4m ;

c)w decymetrach: 30cm, 4cm, 30mm, 6mm, 3m , 0,07m :

d)w metrach: 207 cm, 5 cm, 20dm, 8dm, 3,1km , 0,02km , :

e) w kilometrach: 8000m , 3200m , 45700m , 8m , 60m.
Z góry dziękuje;]

3
WHAT ?! Trzy odpowiedzi ?! JAKIŚ LAG CZY CO ?!
Komentarz został usunięty

Odpowiedzi

2010-01-22T10:53:45+01:00

A - 40mm 700mm 2mm 300mm 70mm 5mm
B - 2cm 0.6cm 0.05cm 42cm 700cm 140cm
C - 3dm 0.4dm 0.3dm 0.06dm 30dm 0.7dm
D - 2.07m 0.05m 2m 0.8m 3100m 20m
E - 8km 3.2km 45.7km 0.008km 0.06km
18 4 18
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-22T11:24:55+01:00
A) w milimetrach: 4cm – 40mm , 70cm – 700mm , 0,2cm – 2mm, 3dm – 300mm, 0,7 dm – 70mm, 0,05dm – 5mm;

b) w centymetrach: 20mm, - 2cm, 6mm – 0,6cm, 0,5mm - 0,005cm , 4,2 dm – 42 cm, 7m – 700cm, 1,4m – 140cm;

c)w decymetrach: 30cm – 3dm, 4cm – 0,4dm, 30mm – 0,3dm, 6mm – 0,06dm, 3m – 30dm , 0,07m – 0,7dm:

d)w metrach: 207 cm – 2,07m, 5 cm – 0,05m, 20dm – 2m, 8dm – 0,8m, 3,1km - 3100m, 0,02km – 20m, :

e) w kilometrach: 8000m – 8km, 3200m – 3,2 km
23 3 23
2010-01-22T12:53:29+01:00
A - 40mm; 700mm ; ;2mm; 300mm ;70mm; 5mm

B - 2cm ;0.6cm ; 0.05cm ; 42cm; ; 700cm ; 140cm

C - 3dm; 0.4dm ; 0.3dm ; 0.06dm; 30dm ; 0.7dm

D - 2.07m ; 0.05m ; 2m ; 0.8m ;3100m ; 20m

E - 8km ; 3.2km ; 45.7km ; 0.008km; 0.06km