Odpowiedzi

  • Roma
  • Community Manager
2010-01-22T12:14:31+01:00
Niebieskie linie to promienie okręgu długości 6cm, zatem otrzymujemy dwa trójkąty równoramienne i ponieważ
|AS| = |AW| to trójkąty AOS i AOW są przystające (cecha bbb)
więć jeśli < SAW = 30°, to kąty przy podstawie tych trójkątów wynoszą po 15°.

< AOW = 180° - 2*15° = 150° (trójkąty AOS i AOW są równoramienne więc kąty przy podstawie są równe i suma kątów w trójkącie wynosi 180°)

Pole czworokąta SOWA to 2 razy pola trójkąta AOW (trójkąty AOS i AOW są przystające)

P Δ AOW = ½ * r * r *sin150°
r = 6
sin 150° = sin (180°- 30°) = sin 30° = ½

P Δ AOW = ½ * 6 * 6 * ½ = 9

P czworokąta = 2 * Pole Δ AOW = 2 * 9 = 18

Odp.: Pole czworokąta SOWA wynosi 18 cm²
2 5 2
2010-01-22T12:24:24+01:00
Wynik to 18.16 :) wszystko w załączniku
1 5 1