Przetłumaczyć:

Michael Jackson has fame, money and success. How did he become so important to so many people? The answer is simple. He is a great talent. He is a gifted singer and dancer who has given enormous listening pleasure to milions of people. But since 1982 his succes kas not been musical ; he now depends on the myth of the 'King of pop' .

People wonder what makes Michael Jackson so important if his music is now not as successful as it used to be. Here the answer is not simple. According to Jackson, black people invented rock'n'roll and white astists, such as Elvis Presley, made it commercial. So he decided to become the Elvis Presley of his generation, and he succeeded. He thinks this made him important.

There are similarities and differences between Jackson and Elvis. Like Presley, Jackson had to escape from a difficult early life . He had to get away from his father , from the model of success in his early career, ang from those who wanted to exploit him. As a result , he attracted people's attention to real sources of his ( and Elvis') inspiration: black singers and musicans. And it seems he sold more records than even Elvis and the Beatles together.

Michael Jackson has always believed that his success will unite the black and white communities. But to many black people his popularity is not only postive. For example , they criticise Jackson for trying to change the colour of his skin and so become more acceptable to white society. Some of them also suggest that he has sold himself for money and fame.

For sure , Michael Jackson is controversial , but he has still done something unusual. Thanks to his success , he has in part made up for all those black people who suffered because of their race. Think of the civil rights leader , Martin Luther King, who was so tragically shot dead. Think of the musical genius of James Brown whose career ended in financial disaster and prison. Michael Jackson may not be Martin Luther King, but perhaps he deserves some respect, too.

3

Odpowiedzi

2010-01-22T11:49:26+01:00
Michael Jackson ma sławę, pieniądze i sukces. Jak on to robi że lubi go tak tak wielu ludzi? Odpowiedź jest prosta. On jest bardzo utalentowany. On jest utalentowanym wokalistą i tancerzem, która wyraziła ogromną przyjemność słuchania milionów ludzi. Od 1982 roku jego sukces się rozwinął, jego muzyka podbiła listy przebojów. Jest on teraz mianowany tytułem "King of Pop".

Ludzie zastanawiają się co sprawia, że Michael Jackson jest tak popularny, gdyby jego muzyka nie była tak skuteczna. Tu odpowiedź nie jest prosta. Zdaniem Jacksona, czarni ludzie wymyślili rock'n'roll i białe astists, jak Elvis Presley, czyni ją wolnych. Postanowił więc zostać Elvisem Presleyem swojego pokolenia, a udało mu się to. On myśli, że to uczyniło go ważnym.

Istnieją podobieństwa i różnice między Jacksonem i Elvisem. Podobnie jak Presley, Jackson musiał uciekać z domu. Musiał uciec od ojca, od modelu sukcesu który mu nieustannie wpajano, od tych, którzy chcieli wykorzystać go. W rezultacie, że przyciąga uwagę ludzi do prawdziwych źródeł jego inspiracji Elvis ': śpiewacy i muzycy czarni. I wydaje się, że sprzedał więcej płyt, od nawet Elvisa i Beatlesów razem.

Michael Jackson zawsze wierzył, że jego sukces będzie łączyć czarno-białą społeczność. Ale dla wielu osób rasy czarnej jego popularność nie miała opinii pozytywnej. Na przykład, zarzuca się Jacksonowi za to że stara się o zmienię koloru jego skóry, a więc stają się łatwiejsze do przyjęcia dla białego społeczeństwa. Niektórzy z nich sugerują, że sprzedał się dla pieniędzy i sławy.

Na pewno, Michael Jackson jest kontrowersyjna osobą, ale zrobił coś niezwykłego. Jego sukces, w części składa się na tych wszystkich ludzi czarnych, którzy cierpieli z powodu ich rasy. Pomyśl o prawach obywatelskich przywódcach, Martin Luther King, który był tak tragicznie zastrzelony. Pomyśl o geniuszach muzycznych James Brown, którego kariera zakończyła się finansową katastrofą i więzieniem. Michael Jackson nie może być Martin Luther King, ale może on zasługuje na odrobinę szacunku.
2 2 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-22T12:13:39+01:00
Michael Jackson ma sławę, pieniądze i sukces. Jak on się tak ważne dla tak wielu ludzi? Odpowiedź jest prosta. On jest wielkim talentem. On jest utalentowany wokalista i tancerz, który wyraził ogromną przyjemność słuchania milionach ludzi. Ale od 1982 roku jego sukcesu nie było kas muzyczne, teraz zależy od mitu "King of Pop".

Ludzie zastanawiają się co sprawia, że Michael Jackson tak ważne, gdyby jego muzyka nie jest już tak skuteczny, jak dawniej. Tu odpowiedź nie jest prosta. Zdaniem Jacksona, czarni ludzie wymyślili rock'n'roll i białe astists, jak Elvis Presley, czyni ją handlowych. Postanowił więc zostać Elvis Presley swojego pokolenia, a udało mu się. On myśli, że ten uczynił go ważne.

Istnieją podobieństwa i różnice między Jacksona i Elvisa. Podobnie jak Presley, Jackson musiał uciekać z trudnym życiu wcześnie. Musiał uciec od ojca, od modelu sukcesu w jego wczesnej kariery, ang od tych, którzy chcieli wykorzystać go. W rezultacie, że przyciąga uwagę ludzi do prawdziwych źródeł jego (i) inspiracji Elvis ': śpiewacy i muzycy czarny. I wydaje się, że sprzedał więcej płyt, niż nawet Elvisa i Beatlesów razem.

Michael Jackson zawsze wierzył, że jego sukces będzie połączyć czarno-białe społeczności. Ale dla wielu osób rasy czarnej jego popularność nie tylko opinię pozytywną. Na przykład, zarzucić Jackson za stara, aby zmienić kolor jego skóry, a więc stają się łatwiejsze do przyjęcia dla białego społeczeństwa. Niektórzy z nich sugerują, że sprzedał się dla pieniędzy i sławy.

Na pewno, Michael Jackson jest kontrowersyjna, ale musi jeszcze zrobić coś niezwykłego. Dzięki jego sukces, ma w części składa się na tych wszystkich ludzi czarnych, którzy cierpieli z powodu ich rasy. Pomyśl o prawa obywatelskie przywódcy, Martin Luther King, który był tak tragicznie zastrzelony. Pomyśl o geniusz muzyczny James Brown, którego kariera zakończyła się finansową katastrofą i więzienie. Michael Jackson nie może być Martin Luther King, ale może on zasługuje na odrobinę szacunku.
3 2 3
2010-01-22T12:35:19+01:00
Michael Jackson ma sławę, pieniądze i sukces. Jak on to robi że lubi go tak tak wielu ludzi? Odpowiedź jest prosta. On jest bardzo utalentowany.
Jest utalentowanym wokalistą i tancerzem, która wyraziła ogromną przyjemność słuchania milionów ludzi. Od 1982 roku jego sukces się rozwinął, jego muzyka podbiła listy przebojów. Jest on teraz mianowany tytułem "King of Pop".

Ludzie zastanawiają się co sprawia, że Michael Jackson jest tak popularny, gdyby jego muzyka nie była tak skuteczna. Tu odpowiedź nie jest prosta.
Zdaniem Jacksona, czarni ludzie wymyślili rock'n'roll i białe astists, jak Elvis Presley, czyni ją wolnych. Postanowił więc zostać Elvisem Presleyem swojego pokolenia, a udało mu się to. Myśli, że to uczyniło go ważnym.

Istnieją podobieństwa i różnice między Jacksonem i Elvisem. Podobnie jak Presley, Jackson musiał uciekać z domu. Musiał uciec od ojca, od modelu sukcesu który mu nieustannie wpajano, od tych, którzy chcieli wykorzystać go. W rezultacie, że przyciąga uwagę ludzi do prawdziwych źródeł jego inspiracji Elvis : śpiewacy i czarni muzycy.
Wydaje się, że sprzedał więcej płyt, od Elvisa i Beatlesów razem.

Michael Jackson zawsze wierzył, że jego sukces będzie łączyć czarno - białą społeczność. Ale dla wielu osób rasy czarnej jego popularność nie miała opinii pozytywnej. Np., zarzuca się Jacksonowi za to że stara się o zmienię koloru jego skóry, a więc stają się łatwiejsze do przyjęcia dla białego społeczeństwa. Niektórzy z nich sugerują, że sprzedał się dla pieniędzy i sławy.

Na pewno, Michael Jackson jest kontrowersyjna osobą, ale zrobił coś niezwykłego. Jego sukces, w części składa się na tych wszystkich ludzi czarnych, którzy cierpieli z powodu ich rasy. Pomyśl o prawach obywatelskich przywódcach, Martin Luther King, który był tak tragicznie zastrzelony.
Pomyśl o geniuszach muzycznych James Brown, którego kariera zakończyła się finansową katastrofą i więzieniem.
Michael Jackson nie może być Martin Luther King, ale może on także zasługuje na odrobinę szacunku.
2 4 2