Odpowiedzi

2010-01-22T11:54:02+01:00
A) 32² : 2³ / 8*16 = (2⁴)² : 2³/ 128 = 2⁴°² : 2³ /128 = 2⁸⁻³/128 = 2⁵/128 = 64/128 = 1/2

b) (3²)⁻⁶ * (3⁵)³/ 3⁵ = 3²°⁻⁶ * 3⁵°³ / 3⁵ = 3 ⁻¹²* 3¹⁵/3⁵ = 3⁻¹²⁺¹⁵/3⁵ = 3³⁻⁵ = 3⁻² = 1/9
2010-01-22T11:55:18+01:00
32²:2³ 2¹⁰:2³ 2⁷
a ------ = --------- =-----= 2⁰= 1
8*16 2³*2⁴ 2⁷

b jest dziwne nie łapie o co chodzi xD