Zad.1
Wskaż x, dla ktorego 30% liczby x jest mniejsze od 80% liczby x.

zad.2
Jeżeli pewną liczbę pomnożymy przez 4 i dodamy do niej 1, to otrzymamy liczbę równą tej samej liczbie pomnożonej przez 5, do ktorej odjęto 30. Jaka to liczba?

zad.3
wykonaj mnożenie i oblicz wartość wyrażenia dla a=(-1) b=3
(a - 5ab + 3b)(a² - 2ab)=

1

Odpowiedzi

2010-01-22T11:48:55+01:00
Zad 1.
30%x<80%x
0,3x<0,8x
0,5x>0
x>0
Dla dowolnej liczby x>0 30%x<80%x.

zad 2.
4x+1=5x-30
x=31

zad 3.
(a - 5ab + 3b)(a² - 2ab)=a³-2a²b-5a³b+10a²b²+3a²b-6ab²
Wstawiamy a=(-1) b=3
(a - 5ab + 3b)(a² - 2ab)=
(-1)³-2(-1)²*3-5(-1)³*3+10(-1)²*3²+3(-1)²*3-6(-1)*3²=
-1-6+15+90+9+54=-7+105+63=98+63=161