Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-01T06:53:21+02:00
M=? Oblicz masę Ziemii
R= 6380km=63980*10^3 m
m= 100 kg
F= 981N

wartość siły przyciągania mas wyraża się wzorem:
F=G*m1*m2/r^2
w tym zadaniu:
F=G*M*m/R^2
gdzie G = 6,6742 * 10^{-11} {N m^2}{kg^2} - stała grawitacji

F=G*M*m/R^2 -> M=F*R^2/(G*m)
M=F*R^2/(G*m)
M=981*6380000^2/(6,6742 * 10^{-11} * 100)
M=981*4,07*10^13 /667,42 *10^11
M=3992*10^24/667,42
M=5,98 *10^24 kg
1 5 1
2009-10-01T07:13:12+02:00
Wykorzystaj tu prawo powszechnego ciażenia
F = (G*Mz*m)R^2
odpowiednio przekształcajac wzór
otrzymasz
Mz = (F *R^2)/G*m
powinnes otrzymac ok 6 * 10^24 kg sorki nie mam dostepu do kalkulytora :)