Witam
Bardzo proszę o pomoc:
W kopalni o głębokości 20m przybywa 120l wody na minutę. Oblicz moc silnika poruszającego pompę, która wypompowuje wodę z kopalni na powierzchnię tak, że poziom wody nie podnosi się. Sprawność pompy wynosi 50%
Z góry wielkie dzięki

1

Odpowiedzi

2010-01-25T11:22:15+01:00
Aby wypompować 120l wody z głębokości 20 m, należy wykonać pracę:
W = m*g*h = δ*V*g*h
gdzie:
δ = 998kg/m^3 - gęstość wody
V=120l = 120dm^3 = 0,12m^3 - objętość wody

Jest to tylko 50% pracy jaką musi wykonać pompa:
W = n * Wr
gdzie:
n - sprawność
Wr - praca pompy, potrzebna do wypompowania 120 l wody z głębokości 20 m

Skoro pompa potrafi wykonać taką pracę w minutę to jej moc wynosi:
P = Wr /t = (δ*V*g*h) / (n*t) = (998kg/m^3 * 0,12m^3 * 9,81m/s^2 * 20m) / (0,5*60s) = 783,23 W