Poniższy kwadrat ma bok długości :
pole 36 m2.

a)9m
b)6m
c)36m
d18m

w trójkącie prostokątnym równoramiennym kąt ostry ma miarę?


poniżyszy kwadrat ma bok głuogości :
a.9km
b.6km
c.36km
d.18km

obwód : 36 km.

powierzchnia 8499 dm2 to inaczej?

3

Odpowiedzi

2010-01-22T12:54:23+01:00
Poniższy kwadrat ma bok długości :
pole 36 m2.


b)6m

w trójkącie prostokątnym równoramiennym kąt ostry ma miarę?

60
poniżyszy kwadrat ma bok głuogości :

a.9km


obwód : 36 km.

powierzchnia 8499 dm2 to inaczej?

84,99cm2
1 5 1
2010-01-22T12:58:48+01:00
Zad.1]
jeżeli pole kwadratu=36m², tzn.,że a²=36m²
czyli a=√36
a=6m
odp. b jest poprawna
zad.2]
suma kątów każdego trójkata=180⁰ ,skoro jest prostokątny, to jeden z kątów jest prosty, czyli ma 90⁰, a 2 pozostałe kąty w sumie mają:180-90=90⁰
skoro jest on równoramienny, to te 2 kąty są takie same, czyli 90:2=45⁰
odp. kąty tego trójkąta mają:90⁰, 45 i 45 stopni, czyli kąt ostry ma 45⁰
zad.3]
skoro obwód kwadratu ma 36km, a obwód to 4a, tzn.,że bok kwadratu=36km:4=9km
odp.a jest poprawna
zad.4]
powierzchnia 8499dm² pole pewnej figury , którego boki wyrażone są w dm
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-22T12:59:27+01:00
1)
pole kwadratu=a*a
czyli
36²=a*a
a=6m
czli odp.b
2)
skoro trojkat prosokatny to 1 kat ma miare 90 stopni
skoro trojkat rownoramienny to 2 pozostale katy beda mialy taka sama miare
suma katow w trojkącie to 180stopni
czyli:
180-90=90stopni
90/2=45stopni
odp.bedzie mial 45stopni
3)
obw=36km
obw kwadratu=4*a
36km=4*a
a=9km
odp.a

licze na naj:)
1 5 1