Co to jest (albo było) ....?
^^
To jest opis.....
W starożytnym Rzymie : budynek, w którym odbywały się rozprawy oraz zawierano umowy handlowe. Obecnie nazwa określa w architekturze typ kościoła wielonawowego, z nawą główną wyższą od naw bocznych. Ściany nawy głównej wystają ponad dachy naw bocznych i posiadają okna, które są doskonałym źródłem światła w pomieszczeniu.

1

Odpowiedzi

2010-01-22T14:01:54+01:00