1)
Uzupełnij...
Jeśli doprowadzimy energię elektryczną poprzez szczotki węglowe do uzwojeń wirnika, to wokół niego wytworzy się .......1........ . Ponieważ wirnik znajduje się w polu magnetycznym magnesu stałego, nastąpi .....2..... powstałych pół magnetycznych. Wskutek tego oddziaływania wirnik zacznie się obracać. Aby wystąpił pełen obrót, należy ....3...... kierunek prądu w uzwojeniach wirnika. Elementem pozwalającym automatycznie zmieniać kierunek prądu w uzwojeniach wirnika jest .......4....... .

2) Uzupełnij tabelkę określającą zadania silnika elektrycznego w sprzęcie elektromechanicznym.

Nazwa Urządzenia Zadanie silnika elektrycznego
- Pralka automatyczne Wprawia w ruch obrotowy bęben pralki
-..........1............ ........................2.....................
-..........3............ ........................4.....................
-..........5............ ........................5.....................


(W odpowiedzi napiszcie. 1)1-................... (W miejsce kropek odpowiedź))

1

Odpowiedzi

2010-01-22T15:42:10+01:00
Zad 1
1- pole magnetyczne
2 - oddziaływanie
3- zmienić
4- komutator
na drugie nie znam odpowiedzi :(
15 3 15