Odpowiedzi

2010-01-22T14:10:44+01:00
1.Wyrocznie(np delficka, wróżbita Tyrezjasz) przepowiadały im przyszłość , mówiły co ma się stać w bliższym jak i odległym czasie, jaki będzie los bogów i bohaterów, dawały wskazówki, rady, ostrzegały, przed złymi wydarzeniami i ich skutkami

Westalki to rzymskie kapłanki bogini Westy.
Westalki podlegały ostrej dyscyplinie, graniczącej z ascezą. W przypadku niedopilnowania świętego ognia dyżurującą westalkę karano chłostą. Za utratę dziewictwa zamurowywano żywcem. Do innych obowiązków westalek należało: czuwanie nad penatami ludu rzymskiego i tajemniczymi przedmiotami kultu, które miały zapewnić ciągłość państwa rzymskiego.


4 4 4