Odpowiedzi

2010-01-22T15:08:55+01:00
Patrząc na możliwe odpowiedzi można zauważyć, że jest to nierówność kwadratowa. Mamy zatem dwie możliwości.
1) ax² + bx + c >= 0 (większe lub równe) dla a<0
2) ax² + bx + c <= 0 (mniejsze lub równe) dla a>0
Do tego miejscami zerowymi muszą być liczby -1 i 5.
Zapiszmy tą nierówność w postaci iloczynowej:
1) a(x+1)(x-5)>=0 i a<0
2) a(x+1)(x-5)>=0 i a>0

(x+1)(x-5) występuje w dwóch przypadkach. Dla obu a jest ujemne. Zatem wybieramy tą możliwość, która posiada znak >=

I w tym omencie pojawia się problem, ponieważ odpowiedzi b i d są identyczne. :)
1 1 1