Przetłumaczyć na angielski tak, aby sens był taki sam :


Moim wzorcem do naśladowania jest Jan Paweł II. Był papieżem i cudownym człowiekiem. Nawrócił wiele ludzi do wiary, ale też do dobrych czynów oraz przemyśleń nad swoim życiem. Obecnie nie żyje, lecz nadal jest w wielu sercach ludzi na całym świecie. Jest moim wzorcem, dlatego, iż należy do ludzi wielkich ludzi, którzy tworzą historię. Najbardziej podobało mi się to, że osiągnął tak wiele, a mimo to się nie zmienił i nadal czynił swoje powołanie.

2

Odpowiedzi

2010-01-22T19:09:15+01:00
My pattern is to follow John Paul II. He was a pope and a wonderful man. Converted many people to believe, but also for the good deeds and thoughts of your life. Now dead, but is still in the hearts of many people around the world. Is my model, because it belongs to people of great people who make ...
2010-01-22T20:06:59+01:00
My pattern is to follow John Paul II. He was a pope and a wonderful man. Converted many people to believe, but also for the good deeds and thoughts of your life. Now dead, but is still in the hearts of many people around the world. Is my model, because it belongs to people of great men who make history. I liked that it has achieved so much and yet has not changed and continue to do their calling.