Odpowiedzi

2010-01-22T15:17:25+01:00
W garnku o średnicy 20 cm i wysokości 1o cm woda sięga do wysokości 6 cm.Czy woda wyleje się z garnka,gdy włożymy do niego szescienną kostkę o krawędzi 10 cm?

Jeśli woda sięga do wysokości 6 cm to wolnej przestrzeni zostało na wysokość 4 cm. Policzmy objętość tej części garnka, w której nie ma wody.

r=10cm
h=4cm
V=πr²h = π * 10² * 4 = 400π
π = 3,14
V = 1256 cm³

Policzmy teraz objętość sześcianu:
a=10cm
V = a³ = 10³=1000
V=1000 cm³

Ponieważ objętość sześcianu jest mniejsza od objętości wolnej przestrzeni w garnku, więc woda się nie wyleje.

31 4 31
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-22T15:17:30+01:00
Nie wyleje się.

Bo patrz :
r=10cm
h=4cm
V=πr²h = π * 10² * 4 = 400π
π = 3,14
V = 1256 cm³
A objetosc szescianu teraz.
a=10cm
V = a³ = 10³=1000
V=1000 cm³
22 4 22